Accountant voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

IMG_7152De MKB-bedrijven zijn in Nederland de grootste sector qua werkgelegenheid en omzet. De sector is relatief kapitaalintensief en vaak exportgericht. Als ondernemer moet u kijken naar nieuwe afzetmarkten en opkomende economieën. Snelle technologische veranderingen vragen vaak om innovatie of samenwerking. Wat gaat u doen met uw benodigde arbeidskrachten? Aannemen of uitbesteden. Als ondernemer moet u over vele capaciteiten beschikken om de juiste keuzes te maken voor uw onderneming. Daarom is het voor u van belang om een accountant te hebben die op ondernemingsniveau met u mee kan denken.

Voor Accountantskantoor Gies zijn de volgende termen vertrouwd:

 • Kritische Prestatie Indicator (KPI’s);
 • Brutomarge;
 • Brancheontwikkelingen en -vergelijking;
 • Automatisering;
 • Beleid P&O;
 • Flexibel werken;
 • Verklaring arbeidsrelatie (VAR)/Beschikking geen loonheffing (BGL);
 • Gebruikelijk loonregeling;
 • Directeur-grootaandeelhouder (DGA);
 • Inzicht in kostprijzen;
 • (Her)investeringen;
 • Vamil/MIA;
 • Energie-investeringsmogelijkheden;
 • Holding en werkmaatschappijen;
 • Bedrijfsontwikkeling;
 • Vergunningen;
 • Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR);
 • Aandacht voor bedrijf in samenhang met samenlevingsvorm en (levens-)testament.

Accountantskantoor Gies opereert zelfstandig, waardoor u een vast aanspreekpunt heeft.
Voor het specialistische werk kunnen wij een beroep doen op ons netwerk, denk bijvoorbeeld aan fiscalisten, juristen, adviseurs met specialisaties op het gebied van financieringen, pensioenen, lonen, verzekeringen en milieu.

Bent u op zoek naar een accountant die zich goed kan verplaatsen in uw onderneming? Maak dan vrijblijvend een afspraak om te kijken wat  Accountantskantoor Gies voor u kan betekenen.